Cây an xoa mọc ở đâu

Hinh anh cay an xoa

Cây an xoa mọc rải rác ở nhiều tỉnh thành của nước ta từ bắc chí nam. Nhưng hiện nay nhiều người đã biết đến cây thuốc nam này đã khai thác sử dụng khiến cho nó không còn nhiều hơn trước. Chỉ còn một số vùng phân bố cây an xoa nhiều. Cây an xoa mọc nhiều ở Bình Phước và vùng biên giới Campuchia.